Benvinguts a Alfa Acústica

Experts en acústica

SERVEIS

Mesuraments acústics

Acústica Arquitectònica

Acústica industrial

Auditoria Acústica

Limitadors acústics

Limitadors acústics

Instal·ladors oficials Cesva

Dissenyem el silenci

Estudiem cada problema com un cas particular

Problemes de soroll?

Voleu saber si el soroll que soporteu està dins dels límits legals permesos?
Ompliu el formulari

Absorció acústica

Si teniu un recinte que voleu destinar a música i/o veu: Us podem fer un disseny acústic òptim

Insonorització

Consulteu preus per fer un estudi de tractament acústic del vostre local segons normativa. Envieu consulta

Som membres de l’Associació Catalana de Consultors Acústics

Mantenir i, a ser possible, vetllar els estàndards de conducta i competència dels consultors acústics.

Representar i donar a conèixer els punts de vista dels seus socis en relació als assumptes relacionats o que afectin als seus interessos.

Promoure l’aprenentatge i la divulgació del coneixement en matèria de control del soroll i d’altres àrees relacionades.

Informar a la societat de l’existència dels consultors acústics i dels serveis que aquests proporcionen.

Proporcionar els seus membres un fòrum de discussió i d’intercanvi d’informació d’assumptes d’interès comú.

Denunciar les irregularitats que detectin els associats degudes a la intrusió i a les males pràctiques professionals, sempre que puguin suposar un perjudici directe o indirecte a l’exercici de la professió segons el Codi Ètic de l’Associació.

Missió

Volem millorar la qualitat acústica interior de recintes

Volem evitar molèsties en els veïns adjacents mitjançant aïllament acústic

Volem controlar el soroll provocat per indústries generadores de molèsties acústiques

Volem predir la distribució sonora mitjançant models predictius (mapes acústics)

Volem controlar el soroll provocat per infraestructures de trànsit i areoportuaries

Volem fer un mon silenciós…