Casa Misericòrdia (Ajuntament de Barcelona)

Projecte de condicionament acústic de les oficines dels Serveis Tècnics de la planta 2 de la casa misericòrdia de l’Ajuntament de Barcelona

Client

Construccions e instalaciones RIN S.A.
Adreça projecte: C/ Ramalleres 17, 08003 – Barcelona

Objectiu

Projecte de condicionament acústic

Inicialment es varen realitzar mesuraments de temps de reverberació i altres paràmetres acústics per tal d’avaluar les condicions acústiques inicials.

Posteriorment es va realitzar un model 3D que es va calibrar amb els mesuraments inicials. Un cop el model està calibrat es varen introduir les mesures correctores i calcular les condicions acústiques finals.

Un cop instal·lades les mesures correctores es va procedir a realitzar els mesuraments finals per comprovar el compliment dels objectius acústics.

Categories

Categories

    • Mesuraments acústics
    • Acústica arquitectònica