• Estat final

  • Estat final

  • Estat inicial

  • Estat inicial

Sala d’Actes – Ajuntament de Salt

Projecte de condicionament acústic de la sala d’actes i de plens de l’Ajuntament de Salt.

Ajuntament de Salt 
https://www.viladesalt.cat/

Projecte de condicionament acústic

Es van realitzar mesuraments inicials de temps de reverberació per calibrar el model acústic. Un cop consensuades les mesures correctores amb el peticionari de l’estudi es realitzeb els càlculs del temps de reverberació final.

Categories

    • Acústica arquitectònica

2021