Estudi d’impacte acústic

Estudi de l’impacte acústic de les màquines ubicades a la coberta de la planta tercera (inferior) del nou l’Edifici Hospitalari Polivalent HUB al c/ de la Feixa Llarga s/n a l’Hospitalet de Llobregat.

En segon lloc, en el cas que les solucions del projecte executiu no compleixin amb els valors d’immissió sonora en ambient interior s’hauran de proposar una sèrie de millores a nivell aeri i/o estructural per tal d’arribar al seu compliment.

UTE HOSPITAL ICOVID COMPACT BELLVITGE

Estudi d’impacte acústic màquines clima

Estudi de l’impacte acústic de les màquines ubicades a la coberta de la planta tercera (inferior) del nou l’Edifici Hospitalari Polivalent HUB al c/ de la Feixa Llarga s/n a l’Hospitalet de Llobregat.

En segon lloc, en el cas que les solucions del projecte executiu no compleixin amb els valors d’immissió sonora en ambient interior s’hauran de proposar una sèrie de millores a nivell aeri i/o estructural per tal d’arribar al seu compliment.

Categories

  • Estudi d’impacte acústic

Data projecte: 2020