Water World (Lloret de Mar)

Projecte de reducció sonora de les instal·lacions de la piscina de onades mitjançant introducció de sistemes de reducció sonora (silenciadors i porta acústica) fets a mida pel tipus de soroll generat.

Client

Parcs Aquàtics de la Costa Brava S.L.
Adreça: Ctra. Vidreres Km. 1,2 – Lloret de Mar (Girona)

Objectiu

Projecte de reducció sonora

Inicialment es varen realitzar mesuraments acústics en emissió i en els veïns més propers per veure si els nivells d’immissió complien amb la normativa vigent en matèria de contaminació acústica. Posteriorment es va realitzar un projecte de reducció sonora per tal de reduir els nivells d’immissió sonora en ambient exterior i horari nocturn.

Les mesures correctores dissenyades exclusivament pel tipus de soroll que emetia la piscina d’onades van consistir en silenciadors acústics i una porta acústica de doble fulla.

Després de la introducció de les mesures correctores es va procedir a realitzar els mesuraments finals per comprovar la eficàcia d’aquestes.

Inicialment els nivells d’immissió en ambient exterior i horari diürn estaven al voltant de LAr = 62dBA.
Un cop introduïdes les mesures correctores estaven al voltant de LAr = 35dBA.

Categories

Categories

    • Mesuraments acústics
    • Acústica Industrial