Projectes realitzats

A continuació es poden veure alguns dels projectes realitzats al llarg dels anys per Alfa Acústica: