Serveis

 • Acústica arquitectònica

  – Mesura de paràmetres acústics d’un recinte
  – Disseny acústic de recintes per a veu i per a música
  – Disseny de sales de control i gravació
  – Disseny de solucions constructives

 • Mesuraments acústics

  – Immissió sonora en ambient interior/exterior
  – Aïllament acústic al soroll aeri
  – Aïllament al soroll d’impacte
  – Temps de reverberació i altres paràmetres…

 • Acústica industrial

  – Impacte acústic d’activitats / industries o instal·lacions
  – Mapes acústics de carreteres, ferroviaris, aeroportuaris
  – Disseny de barreres acústiques i tancaments de sales d’instal·lacions.

 • Auditoria Acústica

  – Compliment del CTE DB-HR (Codi tècnic de l’edificació part acústica)
  – Compliment de la part acústica de la llicència d’activitats
  – Protecció acústica del treballador
  – Direcció i control d’execució d’obra.

Alguns exemples dels nostres serveis

Per a més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb Alfa Acústica.