Acústica arquitectònica

arq
– Estudi de les condicions inicials del recinte: Mitjançant mesures “in situ” dels paràmetres acústics o mitjançant simulació amb programa informàtic.
– Avaluació dels resultats obtinguts
– Proposta de nous tractaments
– Simulació de les condicions acústiques amb les noves propostes
– Avaluació dels resultats obtinguts i objectius acústics assolits