Acústica industrial

IMPACTE ACTIVITATS / INSTAL·LACIONS

industrial

Si existeix un soroll que genera una molèstia en un receptor s’haurà de comprovar mitjançant una mesura acústica si el nivell de pressió sonora generada està dins dels límits marcats per la normativa vigent en matèria de contaminació acústica (Decret176/2009 de la Generalitat de Catalunya i/o ordenances municipals dels ajuntaments.)

Per exemple tipus de soroll provocat per:
– Instal·lacions com turbines, ventiladors, equips de climatització, grups electrògens, estacions transformadores, compressors frigorífics, ascensors
– Activitats com bars, restaurants, discoteques, gimnasos, sales de festa, cafeteries, teatres, esglésies, tallers en general
– Industries de qualsevol índole
– Infraestructures viaries, ferroviàries, aereoportuàries

MAPES ACÚSTICS

mapa3

Un mapa acústic és una representació dels nivells de pressió sonora existents en una zona geogràfica. Es realitza mitjançant mesures “in situ” i/o mitjançant programes de simulació.
Per cada cas s’estudiarà quin és la metodologia més idonia tant acústicament com econòmicament.
És útil per poder predir quina serà la propagació sonora a través de la geografia i poder saber si és necessària l’aplicació de mesures correctores.
S’utilitza per impacte acústic de infraestructures viaries, ferroviaries, aeroportuàries com per fonts puntuals/lineals.

PANTALLES ACÚSTIQUES / SILENCIADORS

industrial6

Disseny de mesures correctores per tal de solucionar un problema acústic creat per una o combinacions de fonts sonores.