Limitadors acústics

Alfa Acústica és instal·lador certificat per l’empresa d’equips limitadors / enregistradors CESVA.

El limitador és un dispositiu electrònic que té com a funció limitar tots els equips de reproducció / amplificació sonora i/o audiovisual.

En la majoria dels casos a part de limitar haurà d’enregistrar en suport físic o virtual els nivells generats. Poden ser instal·lats a l’interior d’establiments tals com discoteques, pubs, bars musicals, sales de festa, karaokes… També s’utilitzen per espectacles musicals o l’exterior i/o establiments amb música a l’exterior.

Algunes ordenances municipals obliguen la instal·lació d’aquests equips com són les de Barcelona, Girona…