Mesuraments acústics

mesuresAcustiques01

Si existeix un soroll que genera una molèstia en un receptor s’haurà de comprovar mitjançant una mesura acústica si el nivell de pressió sonora generada està dins dels límits marcats per la normativa vigent en matèria de contaminació acústica (Decret176/2009 de la Generalitat de Catalunya i/o ordenances municipals dels ajuntaments.)

Per exemple tipus de soroll provocat per:
– Instal·lacions com turbines, ventiladors, equips de climatització, grups electrògens, estacions transformadores, compressors frigorífics, ascensors
– Activitats com bars, restaurants, discoteques, gimnasos, sales de festa, cafeteries, teatres, esglésies, tallers en general
– Industries de qualsevol índole
– Infraestructures viaries, ferroviàries, aereoportuàries